Selasa, 27 April 2010

AKU BERSAKSI...PENJELASAN AQIDAH DARI DUA KALIMAH SYAHADAH (3)

Makna Kalimah Syahadah Kedua:
“Aku mengetahui, mempercayai dan mengakui bahawa Muhammad ibn ^AbduLlah ibn ^Abdul-Muttalib ibn Hashim ibn ^Abdu Manaf al-Qurashi sallaLlahu ^alayhi wa-sallam itu adalah hamba Allah dan utusan-Nya kepada semua makhluk. Selanjutnya, diikuti dengan iktikad bahawa baginda diputerakan dan dibangkitkan sebagai seorang rasul di Mekah, berhijrah ke Madinah dan disemadikan di sana, baginda benar dalam semua perkara yang dikhabarkan dan disampaikan daripada Allah iaitu mencakupi perkara-perkara yang telah berlaku, perkara-perkara yang akan berlaku dan perkara-perkara yang berhubung dengan hukum syariat. Antara perkara yang dikhabarkan itu ialah azab dan nikmat kubur, soalan dua malaikat Munkar dan Nakir, kebangkitan dari alam barzakh, perhimpunan di Mahsyar, kiamat, hisab, pahala, azab, neraca amalan, titian al-Sirat, neraka, kolam al-Hawd, syafaat, syurga, melihat Allah dengan mata kepala pada hari Akhirat tanpa kayfiyyat, tanpa bertempat dan ruang; iaitu tidak seperti makhluk dilihat, keberkekalan hamba-hamba Allah di dalam syurga dan neraka, keimanan dengan para malaikat Allah, para rasul-Nya, kitab-kitab-Nya dan qadar Allah iaitu qadar baik dan qadar buruk, dan sesungguhnya baginda adalah penyudah segala nabi dan penghulu seluruh keturunan Adam”.

Perhatian: Lafaz ashhadu (أشهد) yakni “aku bersaksi” mengandungi tiga makna serentak iaitu:
1. (أعلم) yakni “aku mengetahui”,
2. (أعتقد) yakni “aku mempercayai” dan
3. (أعترف) yakni “aku mengakui”.

Inilah lafaz yang afdal dan paling sesuai bagi menjelaskan tuntutan iman dan Islam. Ini kerana setiap sesuatu pengakuan hendaklah didahului dengan kepercayaan, dan setiap kepercayaan pula hendaklah didahului dengan pengetahuan atau ilmu. Jika tidak, maka pengakuan dan kepercayaan itu adalah suatu pembohongan. Demikian juga jika seseorang itu tahu tentang kebenaran Islam tetapi tidak mahu mempercayai atau tidak mengakui kebenaran Islam, maka dia telah berdusta sebagaimana majoriti orang Yahudi yang telah pun mengetahui kebenaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan mengenali baginda sepertimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri tetapi tidak mahu mengakuinya.

Rabu, 14 April 2010

AKU BERSAKSI...PENJELASAN AQIDAH DARI DUA KALIMAH SYAHADAH (2)

BAB 1
DUA KALIMAH SYAHADAHFASAL PERTAMA: PENGENALAN

Lafaz Dua Kalimah Syahadah ialah:
أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
Maksudnya: “Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah”.

Perkara yang paling utama dan pertama yang wajib diketahui, diiktikadkan dalam setiap keadaan dan disebut segera oleh orang kafir, dan jika sudah Islam maka wajib disebut dalam solat ialah Dua Kalimah Syahadah.


FASAL KEDUA: MAKNA DUA KALIMAH SYAHADAH

Makna Kalimah Syahadah Pertama:
Aku mengetahui, berpegang dengan hatiku tanpa dipaksa dan mengakui dengan lidahku bahawa tiada Tuhan dengan sebenarnya melainkan Allah Yang Maha Tunggal lagi Yang Maha Esa, Yang Awal lagi Yang Sedia Ada, Yang Maha Hidup lagi Yang Maha Tidak Berhajat kepada yang lain dan Yang Maha Kekal lagi Yang Maha Mencipta, Yang Maha Memberi Rezeki, Yang Maha Mengetahui lagi Yang Maha Berkuasa dan Yang Maha Melakukan apa yang Dia kehendaki, sesuatu yang Dia kehendaki pasti berlaku dan sesuatu yang Dia tidak kehendaki tidak akan berlaku. Dia-lah Tuhan yang tidak ada sebarang daya dan kekuatan melainkan dengan-Nya yang bersifat dengan setiap sifat kesempurnaan yang layak dengan-Nya, yang suci dari segala sifat kekurangan pada hak-Nya”.
Tatimmah: Ringkasan daripada makna syahadah pertama di atas ialah pensabitan tiga belas sifat bagi Allah ta^ala iaitu: al-Wujud (ada), al-Qidam (sedia ada), al-Baqa (kekal), al-Mukhalafah lil-hawadith (bersalahan dengan makhluk), al-Qiyam bi-nafsih (tidak berhajat kepada makhluk), al-Wahdaniyyah (keesaan), al-Qudrah (kuasa), al-Iradah (kehendak), al-^Ilm (tahu), al-Hayah (hidup), al-Sam^ (dengar), al-Basar (lihat) dan al-Kalam (kata).

Rabu, 7 April 2010

AL-^AQIDATUL-MURSHIDAH


[Ini adalah manuskrip kitab yang menghuraikan al-^Aqidah al-Mursidah yang berjudul al-Durratul-Mufridah fi Sharh ^Aqidatil-Murshidah oleh al-Shaykh al-Qadi al-Ustadh Abu ^AbdiLlah Muhammad ibn al-Shaykh al-Marhum Abul-^Abbas Ahmad al-Umawi yang dikenali dengan nama Ibnun-Niqash]Al-^Aqidatul-Murshidah ini ditulis oleh Ibn Tumart Abu ^AbdiLlah Muhammad ibn AbdiLlah al-Hasani (w. 524 H) murid al-Imam al-Ghazali. Sesungguhnya lebih empat kurun matan aqidah ini telah diulang-ulangkan oleh para muazzin pada waktu tasbih.

Ibn Tumart berkata:
اعلم أرشدَنا الله وإيّاكَ أنه يجبُ على كلّ مكلَّف أن يعلمَ أن الله عزَّ وجلَّ واحدٌ فـي مُلكِه، خلقَ العالمَ بأسرِهِ العلويَّ والسفليَّ والعرشَ والكرسيَّ، والسَّمواتِ والأرضَ وما فيهما وما بينهما، جميعُ الخلائـقِ مقهورونَ بقدرَتِهِ، لا تتحركُ ذرةٌ إلا بإذنِهِ، ليسَ معهُ مُدبّرٌ في الخَلقِ ولا شريكٌ في المُلكِ، حيٌّ قيومٌ لا تأخذُهُ سِنةٌ ولا نومٌ، عالِمُ الغيب والشهادةِ، لا يَخفى عليهِ شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ، يعلمُ ما في البرّ، والبحرِ وما تسقطُ من ورقةٍ إلا يعلمُهَا، ولا حبةٍ في ظلماتِ الأرضِ ولا رَطبٍ ولا يابسٍ إلا في كتابٍ مبين. أحاط بكلّ شىءٍ علمًا وأحصى كلَّ شىءٍ عددًا، فعالٌ لما يريدُ، قادرٌ على ما يشاءُ، له الملكُ وله الغِنَى، وله العزُّ والبقاءُ، ولهُ الحكمُ والقضاءُ، ولهُ الأسماءُ الحسنى، لا دافعَ لما قضى، ولا مانعَ لما أعطى، يفعلُ في مُلكِهِ ما يريدُ ، ويحكمُ في خلقِه بما يشاءُ. لا يرجو ثوابًا ولا يخافُ عقابًا، ليس عليه حقٌّ (يلزمُهُ) ولا عليه حكمٌ، وكلُّ نِعمةٍ منهُ فضلٌ وكلُّ نِقمةٍ منه عدلٌ، لا يُسئلُ عما يفعلُ وهم يُسألونَ. موجودٌ قبل الخلقِ، ليس له قبلٌ ولا بعدٌ، ولا فوقٌ ولا تحتٌ، ولا يَمينٌ ولا شمالٌ، ولا أمامٌ ولا خلفٌ، ولا كلٌّ، ولا بعضٌ، ولا يقالُ متى كانَ ولا أينَ كانَ ولا كيفَ، كان ولا مكان، كوَّنَ الأكوانَ ودبَّر الزمانَ، لا يتقيَّدُ بالزمانِ ولا يتخصَّصُ بالمكان، ولا يشغلُهُ شأنٌ عن شأن، ولا يلحقُهُ وهمٌ، ولا يكتَنِفُهُ عقلٌ، ولا يتخصَّصُ بالذهنِ، ولا يتمثلُ في النفسِ، ولا يتصورُ في الوهمِ، ولا يتكيَّفُ في العقلِ، لا تَلحقُهُ الأوهامُ والأفكارُ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى
Maksudnya:
"Ketahuilah – semoga Allah membimbing kami dan anda – sesungguhnya wajib ke atas setiap mukallaf untuk mengetahui bahawa Allah ^azz wa jall itu esa pada kerajaan-Nya, Dia mencipta alam dengan kekuatan-Nya iaitu alam ^ulwi (alam atas), alam sufli (alam bawah), Arasy, Kursi, segala langit, bumi, sesuatu yang ada di langit dan bumi, sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Semua makhluk itu dikuasai dengan kekuasaan-Nya, tiada suatu zarah pun dapat bergerak melainkan dengan izin-Nya, tiada suatu yang mentadbir bersama-Nya pada penciptaan dan tiada suatu sekutu pada kekuasaan. Dia Yang Maha Hidup lagi Yang Maha tidak memerlukan selain-Nya lagi tidak terkena rasa mengantuk dan tidak juga tidur, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan nyata, tiada suatu pun yang ada di langit dan tiada juga yang di bumi tersembunyi daripada-Nya, Dia mengetahui sesuatu yang di daratan dan di lautan. Tiada suatu daun pun yang jatuh melainkan Dia mengetahuhinya, tiada suatu biji benih pun yang dalam kegelapan malam bumi dan tiada suatu yang basah dan tiada suatu yang kering melainkan ada dalam suatu catatan yang nyata. Dia meliputi segala sesuatu dengan ilmu dan menghitung bilangan segala sesuatu, yang melakukan apa yang Dia kehendak dan berkuasa di atas apa yang Dia mahu, Dia memilki kekuasaan dan memiliki kekayaan, Dia memiliki kemuliaan dan kekekalan, Dia memiliki hukum dan keputusan, Dia memiliki nama-nama yang sangat indah, tiada suatu yang dapat menolak pun bagi perkara yang telah Dia beri keputusan dan tiada suatu yang dapat menegah bagi perkara yang telah Dia beri, Dia melakukan dalam kekuasaan-Nya perkara yang Dia mahu dan Dia menghukum makhluk-Nya dengan perkara yang Dia kehendak. Dia tidak mengharapkan ganjaran dan tidak bimbang kepada seksaan, tiada suatu hak pun (yang diwajibkan) ke atas-Nya dan tiada suatu hukuman pun ke atas-Nya, setiap nikmat daripada-Nya adalah suatu kelebihan dan setiap balasan seksaan daripada-Nya adalah suatu keadilan, Dia tidak akan ditanya tentang apa yang Dia perbuat dan merekalah (makhluk) yang akan ditanya. Dia wujud sebelum penciptaan, tiada bagi-Nya sebelum dan selepas, tiada juga arah atas dan tiada arah bawah, tiada arah kanan dan tiada arah kiri, tiada arah hadapan dan tiada arah belakang, tiada semua dan tiada sebahagian, tidak boleh ditanya bilakah Dia ada, juga tidak boleh ditanya di manakah Dia berada dan tidak boleh ditanya bagaimana, Dia ada (azali) dan suatu tempat pun tidak ada, Dia mengadakan segala alam dan mentadbir masa, Dia tidak berkait dengan masa dan tidak dikhususkan dengan tempat, tidak dilekakan oleh suatu hal dengan suatu hal, Dia tidak ditemui oleh suatu sangkaan dan tidak dilingkungi oleh suatu akal, tidak dikhususkan dengan sifat akal, tidak terupa dalam diri seseorang, tidak boleh digambarkan dalam sangkaan, tidak dibagaimanakan dalam akal dan tidak boleh ditemui oleh segala sangkaan dan fikiran, (Allah taala berfirman):
((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير))
Maksudnya:
"Tiada suatu pun yang sama seperti-Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat". [Surah al-Shura, ayat 11]”. Intaha.


SEJARAH AQIDAH MURSHIDAH

Di dalam kitab Tabaqat al-Shafi^iyyah al-Kubra oleh al-Imam Tajud-Din al-Subki (w. 771 H) ada dinyatakan bahawa al-Shaykh Abu Mansur ^Abd al-Rahman ibn Muhammad Fakfrud-din ibn ^Asakir (w. 620 H) pernah mengajar kitab al-^Aqidatul-Murshidah di Damsyik.

Al-Mu'arrikh Taqiyyud-Din al-Maqrizi (w. 845 H) berkata dalam kitabnya al-Mawa^iz wal-I^tibar bi Dhikril-Khutat wal-Athar:
"لما ولي السلطان صلاح الدين يوسف بن أيـوب.. تقدم الأمر إلى المؤذنين أن يعلنوا وقت التسبيح على المآذن بالليل، بذكر العقيدة التي تعرف بالمرشدة، فواظب المؤذنون على ذكرها في كل ليلة بسائر جوامع مصر إلى وقتنا هذا". اهـ.
Maksudnya:
"Tatkala al-Sultan Salahud-Din Yusuf ibn Ayyub dilantik sebagai pemerintah…dia mendahulukan perintah kepada para muazzin supaya menyiarkan pada waktu tasbih di atas tempat azan pada malam hari dengan menyebut matan aqidah yang dikenali dengan judul al-Murshidah. Kemudian para muazzin sentiasa menyebut matan ilmu aqidah tersebut pada setiap malam di sekalian masjid jamik di Mesir sehingga masa kita ini". Intaha.

Al-Hafiz Jalalud-Din al-Suyuti al-Shafi^i (w. 911 H) berkata dalam kitabnya al-Wasa'il ila Ma^rifatil-Awa'il:
"فلما وُلي السلطان صلاح الدين بن أيوب أمر المؤذنين أن يعلنوا في وقت التسبيح بذكر العقيدة الأشعرية، فواظب المؤذنون على ذكرها كل ليلة إلى وقتنا هذا". اهـ.
Maksudnya:
"Tatkala al-Sultan Salahud-Din ibn Ayyub dilantik sebagai pemerintah, lalu dia memerintahkan para muazzin supaya menyiarkan pada waktu tasbih dengan menyebut aqidah al-Ash^ariyyah (para pengikut al-Imam Abul-Hasan al-Ash^ari). Kemudian para muazzin sentiasa menyebut aqidah tersebut pada setiap malam sehingga masa kita ini". Intaha.

Al-^Allamah Muhammad ibn ^Illan al-Siddiqi al-Shafi^i (w. 1057 H) berkata dalam kitabnya al-Futuhat al-Rabbaniyyah ^ala al-Adhkar al-Nawawiyyah:
"لما ولي صلاح الدين بن أيوب وحمل الناس على اعتقاد مذهب الأشعري، أمر المؤذنين أن يعلنوا وقت التسبيح بذكر العقيدة الأشعرية التي تعرف بالمرشدة فواظبوا على ذكرها كل ليلة". اهـ.
Maksudnya:
"Tatkala al-Sultan Salahud-Din ibn Ayyub dilantik sebagai pemerintah dan ketika itu orang ramai berpegang dengan iktikad mazhab al-Ash^ari, lalu dia memerintahkan para muazin supaya menyiarkan pada waktu tasbih dengan menyebut aqidah al-Ash^ariyyah yang dikenali dengan judul al-Murshidah. Kemudian para muazin sentiasa menyebut matan ilmu aqidah tersebut pada setiap malam". Intaha.

Al-Hafiz Salahud-Din al-^Ala'i (w. 761 H) berkata seperti yang dinaqalkan daripadanya oleh al-Imam al-Subki dalam Tabaqat al-Shafi^iyyah al-Kubra:
"وهذه العقيدة المرشدة جرى قائلها على المنهاج القويم، والعقد المستقيم وأصاب فيما نزّه به العليَ العظيم". اهـ.
Maksudnya:
"Dan al-^Aqidatul-Murshidah ini, orang yang berpegang dengannya berada di atas jalan yang benar dan kontrak yang lurus dan dia juga tepat dalam perkara mensucikan Allah Yang Maha Tinggi lagi Yang Maha Agung". Intaha.

Al-Imam Tajud-Din al-Subki (w. 771 H) berkata dalam kitabnya Mu^idun-Ni^am wa Mubidun-Niqam:
"عقيدة الأشعري هي ما تضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي وعقيدة أبي القاسم القشيري والعقيدة المسماة بالمرشدة ، مشتركات في أصول أهل السنة والجماعة". اهـ.
Maksudnya:
"Aqidah al-Ash^ari adalah suatu yang mengandungi aqidah al-Imam Abu Ja^afar al-Tahawi, aqidah al-Imam Abul-Qasim al-Qushayri dan aqidah yang dinamakan sebagai al-Murshidah. Semua aqidah tersebut sama dalam prinsip-prinsip Ahlis-Sunnah wal-Jama^ah". Intaha.

Al-Imam Muhammad ibn Yusuf al-Sanusi (w. 895 H) berkata ketika menghuraikan al-^Aqidatul-Murshidah dalam kitabnya al-Anwarul-Mubinah li Ma^ani ^Aqd al-^Aqidatil-Murshidah:
اجتمعت الأئمة على صحة هذه العقيدة وأنها مرشدة رشيدة. اهـ
Maksudnya:
"Para imam (ulama muktabar ikutan) bersepakat di atas kesahihan aqidah ini (al-^Aqidatul-Murshidah) dan bahawa al-^Aqidatul-Murshidah memang suatu yang menunjuk (kepada kebenaran) dan yang memberi petunjuk". Intaha.

Al-Imam Tajud-Din al-Subki (w. 771 H) dalam kitabnya Tabaqat al-Shafi^iyyah al-Kubra di akhir al-^Aqidatul-Murshidah selepas dia membawanya dengan selengkapnya dia berkata:
هذا آخر العقيدة وليس فيها ما ينكره سني. اهـ
Maksudnya:
"Inilah akhir al-^Aqidatul-Murshidah dan tidak suatu perkara pun yang boleh disangkal oleh seorang Sunni pun di dalamnya [di dalam al-^Aqidatul-Murshidah]". Intaha.

Matan aqidah ini telah disyarahkan oleh beberapa orang ulama, seperti kitab-kitab:
1. Sharh Abi ^AbdiLlah Muhammad ibn Khalil al-Sukuni,
2. al-Durarul-Mushidah fi Sharh al-^Aqidatil-Murshidah oleh al-Shaykh Muhammad ibn Ibrahim al-Tilimsani
3. Sharh Abi ^AbdiLlah Muhammad ibn Yusuf al-Kharrat,
4. al-Durratul-Mufridah fi Sharh al-^Aqidatil-Murshidah oleh al-Shaykh al-Qadi Abu ^AbduLlah Muhammad ibn Isma^il al-Umawi yang dikenali dengan nama Ibn al-Niqash,
5. Sharh Abi ^AbdiLlah Muhammad ibn Yahya al-Tarabulsi,
6. Sharh Abi Zakariyya al-Tunusi,
7. al-Anwarul-Mubinah li Ma^ani ^Aqd al-^Aqidatil-Murshidah oleh al-Imam al-Rabbani al-Sufi Abi ^AbdiLlah Muhammad ibn Yusuf al-Sanusi, dan
8. Sharh Abi ^Uthman Sa^id ibn ^Abdil-Mun^im al-Haji.

WaLlahu a^lam...

AKU BERSAKSI...PENJELASAN AQIDAH DARI DUA KALIMAH SYAHADAH (1)

بسم الله الرحمن الرحيم


MUKADIMAH

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين
وعلى ءاله وأصحابه أنصار الدين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل له
وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله
وحبيبه وخليله

أما بعدIlmu aqidah tauhid adalah perkara utama dan pertama yang wajib dipelajari. Ini melihat kepada beberapa dalil. Antaranya:

Firman Allah taala:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
Bermaksud: “Ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan mohonlah keampunan bagi dosamu, bagi muslimin dan muslimat”.[Surah Muhammad, ayat 19]

Ayat ini mendahulukan perintah agar mempelajari ilmu Tauhid iaitu mengenal Allah sebelum perintah agar memohon ampun.

Rasulullah pernah ditanya tentang amalan yang paling utama, lalu Baginda menjawab:

إِيـمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ
Bermaksud: “Iman kepada Allah dan Rasul-Nya” [Diriwayatkan oleh al-Bukhari]

Ini kerana segala amalan soleh tanpa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tidak akan diterima sama sekali oleh Allah.

Al-Imam al-Ghazali telah berkata:
لا تَصِحُّ الْعِبَادَةُ إِلاَّ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْمَعْبُودِ
Bermaksud: “Tidak sah ibadah seseorang itu kecuali selepas dia mengenal Tuhan yang berhak disembah”.

Ini bererti bahawa sesiapa yang bukan hanya tidak mengenal Allah bahkan menyamakan dan menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya seperti mengatakan Allah itu seperti cahaya lampu atau mengatakan Allah mendiami langit atau duduk di atas Arasy atau mensifatkan-Nya sama seperti makhluk maka dia sebenarnya telah menyembah sesuatu yang dibayangkan dalam khayalannya. Oleh sebab itu, dia dikira kafir musyrik dan ibadahnya juga tidak sah.

Ibn Majah meriwayatkan bahawa seorang sahabat Jundub bin Abdullah telah menyatakan:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الإِيـمَانَ قَبْلَ أَن نَتَعَلَّمَ الْقُرْءَانَ, ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْءَانَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيـمَانًا
Bermaksud: “Ketika kami kecil, kami mempelajari keimanan dahulu sebelum mempelajari Al-Quran kemudian setelah kami mempelajari Al-Quran maka bertambah-tambahlah iman kami” . [Lihat dalam Sunan Ibn Majah: al-Muqaddimah].

Al-Imam al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Manaqib al-Shafi^i dan al-Hafiz Ibn ^Asakir menyebutkan dalam kitabnya Tabyin Kadhibil-Muftari bahawa al-Imam al-Shafi^i berkata:

أَحْكَمْنَا ذَاكَ قَبْلَ هَذَا
Bermaksud: “Kami mendalami ilmu tauhid sebelum cabangan fekah”.

Al-Imam Abu Hanifah berkata dalam kitabnya al—Fiqhul-Absat:

اعْلَمْ أنَّ الْفِقْهَ في الدِّينِ أَفْضَلُ مِنَ الْفِقْهِ في الأَحْكَامِ
Bermaksud: “Ketahuilah sesungguhnya mendalami ilmu tauhid lebih utama daripada mendalami ilmu hukum-hakam” .

Ini tidak bermakna ilmu hukum-hakam tidak wajib dipelajari, bahkan kata-kata al-Imam Abu Hanifah ini menerangkan bahawa ilmu Tauhid itu sememangnya wajib dan amat penting dan sangat utama.

Di samping alasan-alasan di atas, ketahuilah persoalan aqidah tauhid lebih utama kerana perkara aqidah wajib diamalkan atau dipegang seumur hidup kita sedari bangun tidur sehingga tidur semula dan sedari baligh sehingga mati. Hal ini tidak seperti solat, puasa, zakat, zikir, bacaan al-Quran dan sebagainya yang dapat diamalkan pada batasan waktu tertentu. Selain itu, persoalan aqidah tauhid adalah soalan pertama yang dikemukakan di alam barzakh gerbang akhirat.

Oleh itu, saya terdorong untuk menyusun satu risalah yang akan membicarakan Dua Kalimah Syahadah dari pelbagai sudut seperti makna Dua Kalimah Syahadah, perkara-perkara yang membatalkannya dan taubat dari murtad. Saya menjudulkan risalah ini sebagai Aku Bersaksi… Penjelasan Aqidah Dari Dua Kalimah Syahadah. Mudah-mudahan risalah kecil menjadi satu sebab kepada hidayah dan rahmat kepada sesiapa yang membacanya. Semoga pembikinan risalah kecil menjadi amal soleh buat penulis dan sesiapa sahaja yang terlibat dalam penyebarannya.