Selasa, 27 April 2010

AKU BERSAKSI...PENJELASAN AQIDAH DARI DUA KALIMAH SYAHADAH (3)

Makna Kalimah Syahadah Kedua:
“Aku mengetahui, mempercayai dan mengakui bahawa Muhammad ibn ^AbduLlah ibn ^Abdul-Muttalib ibn Hashim ibn ^Abdu Manaf al-Qurashi sallaLlahu ^alayhi wa-sallam itu adalah hamba Allah dan utusan-Nya kepada semua makhluk. Selanjutnya, diikuti dengan iktikad bahawa baginda diputerakan dan dibangkitkan sebagai seorang rasul di Mekah, berhijrah ke Madinah dan disemadikan di sana, baginda benar dalam semua perkara yang dikhabarkan dan disampaikan daripada Allah iaitu mencakupi perkara-perkara yang telah berlaku, perkara-perkara yang akan berlaku dan perkara-perkara yang berhubung dengan hukum syariat. Antara perkara yang dikhabarkan itu ialah azab dan nikmat kubur, soalan dua malaikat Munkar dan Nakir, kebangkitan dari alam barzakh, perhimpunan di Mahsyar, kiamat, hisab, pahala, azab, neraca amalan, titian al-Sirat, neraka, kolam al-Hawd, syafaat, syurga, melihat Allah dengan mata kepala pada hari Akhirat tanpa kayfiyyat, tanpa bertempat dan ruang; iaitu tidak seperti makhluk dilihat, keberkekalan hamba-hamba Allah di dalam syurga dan neraka, keimanan dengan para malaikat Allah, para rasul-Nya, kitab-kitab-Nya dan qadar Allah iaitu qadar baik dan qadar buruk, dan sesungguhnya baginda adalah penyudah segala nabi dan penghulu seluruh keturunan Adam”.

Perhatian: Lafaz ashhadu (أشهد) yakni “aku bersaksi” mengandungi tiga makna serentak iaitu:
1. (أعلم) yakni “aku mengetahui”,
2. (أعتقد) yakni “aku mempercayai” dan
3. (أعترف) yakni “aku mengakui”.

Inilah lafaz yang afdal dan paling sesuai bagi menjelaskan tuntutan iman dan Islam. Ini kerana setiap sesuatu pengakuan hendaklah didahului dengan kepercayaan, dan setiap kepercayaan pula hendaklah didahului dengan pengetahuan atau ilmu. Jika tidak, maka pengakuan dan kepercayaan itu adalah suatu pembohongan. Demikian juga jika seseorang itu tahu tentang kebenaran Islam tetapi tidak mahu mempercayai atau tidak mengakui kebenaran Islam, maka dia telah berdusta sebagaimana majoriti orang Yahudi yang telah pun mengetahui kebenaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan mengenali baginda sepertimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri tetapi tidak mahu mengakuinya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan